+30 210-3636035 [email protected]
English (United Kingdom) Greek Chinese

Οικογενειακό Δίκαιο

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη έτσι και στην Ελλάδα, ο αριθμός των συναινετικών διαζυγίων έχει αυξηθεί θεαματικά, σε βαθμό που εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι στο εγγύς μέλλον η λύση ενός γάμου κατ' αντιδικία ενδεχομένως να αποτελεί απαρχαιωμένη πρακτική.

Πράγματι η διαδικασία της «συναινετικής» λύσεως του γαμού χαρακτηρίζεται από την εξωδικαστική και στα πλαίσια της διαστάσεως συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, και αποτρέπει τόσο υπέρμετρα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα, όσο και μία χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία.Οικογενειακό Δίκαιο

Νομοθετική ρύθμιση


Οταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων για διαζύγιο μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους ούτως ώστε να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο.
Προϋποθέσεις έκδοσηs συναινετικού διαζυγίου: Για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο υπάρχουν ορισμένες απαραίτητες προυποθέσεις τις οποίες, εφόσον αποτανθείτε σε εμάς, μπορούμε να σας εξηγήσουμε και να αναλάβουμε τη διαδικασία από αρχής μέχρι τέλους, χωρίς να υποστείτε αχρείαστα κόστη, ταλαιπωρία και ψυχολογική φθορά από όλη τη διαδικασία.

• Διεθνής δικαιοδοσία σε γαμικέs διαφορές
Με την έναρξη ισχύοs του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου τηs 27ης Νοεμβρίου 2003 «περί τηs διεθνούs δικαιοδοσίαs, αναγνώρισηs και εκτέλεσηs αποφάσεων σε γαμικέs διαφορέs και διαφορέs γονικήs μέριμναs», ο οποίοs ρυθμίζονταs τα ίδια ζητήματα, κατήργησε τον κανονισμό 1347/2000 και άρχισε να εφαρμόζεται από 1.3.2005, επέρχεται, μεταξύ των κρατών τηs ΕΕ που συνέπραξαν στην αποδοχή του, υποκατάσταση του εσωτερικού δικαίου υπό τιs διατάξειs του. Ειδικότερα τα ελληνικά δικαστήρια έχουν πλέον πάντοτε δικαιοδοσία, όταν και οι δύο σύζυγοι είναι αλλοδαποί και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα ακόμη και όταν η δικαιοδοσία αυτή δεν αναγνωρίζεται από τα δίκαια του ενόs ή και των δύο τους, ενώ η εφαρμογή του κανονισμού εκτείνεται και στους υπηκόουs τρίτων κρατών υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται επαρκώς με ισχυρούs δεσμούς με το έδαφοs κράτουs-μέλουs βάσει των ανωτέρω κριτηρίων.

Η Δικηγορική μας Ομάδα έχει επανειλημμένως ασχοληθεί με Θέματα διατροφών – Επιμέλειας – Δικαστικής Συμπαράστασης και Διαζύγια και σας απαλλάσσει από την ανάγκη να μεταβαίνεται εσείς σε αλλεπάλληλα Δικαστήρια και Υπηρεσίες ούτως ώστε να επιτύχειτε το σκοπό σας.

 

Βρείτε μας

Φορμα Επικοινωνίας